Produktivitet
Category

Finne tid

Få tid til det som er viktig.

Skillsets

Holde fokus

Prestere Finne tid Fokusere Ledelse

Delegere

Ledelse Finne tid Delegering

Si nei

Foundational skills Self-care Prestere Livskontroll Grensesetting Finne tid Fokusere Lykke Ta vare på seg selv Ledelse Beslutningstagning Selvpleie

Prioritere

Soft skills Beslutningstagning Finne tid Fokusere Ledelse Adferdsendring Grensesetting

Være à jour

Finne tid Holde orden

Forventningsstyring

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Livskontroll Finne tid Prestere Ledelse Grensesetting

Organisere seg selv

Arbeid Organisere Livskontroll Finne tid Fokusere Foundational skills Ledelse Prestere Holde orden Tillit

Tidsstyring

Livsmestring Finne tid Fokusere Ledelse Organisere Tillit Grensesetting

Verne om seg selv

Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Finne tid Egenkjærlighet Grensesetting

Handle tilsiktet/intensjonelt

Ledelse Bevissthet Finne tid Tillit Fokusere

Forventningsdesign

Finne tid

Prosjektbevissthet

Bevissthet Finne tid