Health check

Selvrelasjon

Utvikle en bevissthet om hva som foregår i og rundt en selv, og hvordan man opplever og forholder seg til det.

Copy to your organization

Indre liv

Tanker

Skape bevisshet om hva man har tenkt på, i hvilken grad tankene er positive eller negative, og hvilke tanker som er tilbakevendende.

Følelser

Skape en bevissthet om hva man har følt, i hvilken grad følelsene har opplevdes behagelige eller ubehagelige og hva som har forårsaket de.

Humør

Skape en bevisshet om hvor mye tid man tilbringer i forskjellige humør og hva som påvirker humøret positivt og negativt.

Energi

Skape en bevisshet om hvor mye energi man har og hva som påvirker energilagrene positivt og negativt.

Livsholdning

Tankemønster

Sikre en bevissthet om gjentakende måter man tenker på som preger ens tankeprosess og mentale tilnærming til ulike situasjoner, problemer eller opplevelser.

Fortolkningsstil

Skape en bevissthet om hvordan jeg tolker deg som skjer rundt meg.

Holdninger

Skape en bevissthet om hvordan vi tenker, føler og forholder oss til en konkret person eller situasjon.

Mindset

Skape en bevisshet om hvilket mindset man befinner seg i, og i hvilken grad man lykkes å hente frem rett mindset til rett situasjon.

Livsperspektiv

Meninger

Skape bevisshet om hva man mener og hvorfor man mener det.

Beliefs

Skape en bevissthet om hva jeg tror er sant.

Livsoptimalisering

Skape en bevissthet om hva man mener det er viktigst å optimalisere for i livet (hva man forstår som suksess).

Livsprogresjon

Situasjonsforståelse

Sikre en bevissthet om og forståelse for egen situasjon og dens muligheter og begrensninger.

Problemforståelse

Sikre en bevisshet rundt egne utfordringer, hva de skyldes og hva man gjør for å ta tak i de.

Hva er de viktigste problemene i livet ditt, og hvorfor jobber du ikke med de?

Prioriteringer og utfordringer

Sikre en bevisshet om hva vi bør fokusere på og hva som hindrer oss i å komme videre.

Livsutnyttelse

Selvutfoldelse

Skape en bevissthet om i hvilken grad jeg tør, evner og har mulighet til å være meg selv.

Selvrealisering

Skape en bevissthet om i hvilken grad jeg lever ut mine preferanser, lidenskaper, drømmer og ambisjoner.

Selvforståelse

Verdier

Skape en bevissthet om hva som er adferdsmessig viktig for en.

Selvkunnskap 1

Skape en bevissthet om hva man vet og lærer om seg selv, og hvordan denne kunnskapen nyttegjøres til hensyntagelse og selvutvikling.

Selvopplevelse

Skape en bevissthet om hvordan man opplever, tenker om og forholder seg til seg selv.

Velfungering

Mental helse 1

Skape en bevisshet om hva mental helse er, kvaliteten på den mental helsen og i hvilken grad man jobber med å forvalte den. Se egen helsesjekk for mental helse.

Fysisk helse 1

Skape en bevisshet om hva fysisk helse er, kvaliteten på den fysiske helsen og i hvilken grad man jobber med å forvalte den. Se egen helsesjekk for fysisk helse.