Health check

Mental helse

Evaluere en persons overordnede mentale helse.

"You can go to the gym, drink your water, and take your vitamins, but if you don't deal with the shit going on in your heart and head, you're still going to be unhealthy."

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering , Mental robusthet

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Følelsesmestring

Emosjonell balanse

I hvilken grad utsettes jeg for volatile eller ekstreme følelsesmessige svingninger?

Selvregulering

I hvilken grad evner jeg å kontrollere, styre og regulere ens egne tanker, følelser og adferd i ulike situasjoner?

Indre liv

Følelsesmessig kontakt

I hvilken grad lykkes jeg å registrere, føle og identifisere egne følelser?

Selvkunnskap

I hvilken grad har jeg en inngående kunnskap forståelse for seg selv og hva som er viktig for meg?

Livsopplevelse

Livstilfredshet

Hvor godt fornøyd er jeg meg egen livskvalitet, livsmestring og livsutnyttelse?

Søvnkvalitet

Hvor godt sover jeg?

Depresjon

Hvor nummen og meningsløs opplever jeg tilværelsen?

Energi

I hvilken grad føler jeg at jeg har energimengden og energimomentumet som trengs til å lykkes med det jeg ønsker å få gjort?

Menneskelige behov

Autonomi

I hvilken grad opplever jeg uavhengighet, frihet og muligheten til å ta egne valg?

Mellommenneskelige behov

I hvilken grad føler jeg på tilknytning, tilhøringhet, inkludering og verdsettelse?

Mening

I hvilken grad opplever jeg å ha klart for meg hvor jeg skal og hvorfor jeg vil dit?

Trygghet og sikkerhet

I hvilken grad føler jeg meg beskyttet, trygg og fri for både fysiske og emosjonelle truser?

Mestring

I hvilken grad opplever jeg at jeg har oversikt, er a jour, har kontroll og fikser det jeg står ovenfor på jobb, i relasjoner og i livet forøvrig?

Negativ tenkning

Ruminering

Ruminering refererer til en tankeprosess der en person gjentatte ganger og ukontrollert fokuserer på negative tanker, bekymringer, eller problemer fra fortiden eller nåtiden. Det innebærer å gruble og analysere negativ informasjon eller hendelser på en gjentakende måte uten å komme til en løsning eller lindring. Ruminering kan være preget av en tendens til å bli fanget i en negativ tanke- og refleksjonsløkke, der tankene og bekymringene kan forsterkes og opprettholdes over tid.

Ruminering kan involvere repetisjon av negative tanker, gjenspilling av situasjoner eller begivenheter som har forårsaket bekymring eller stress, og overanalysering av ens egen atferd eller andres handlinger. Det kan også omfatte selvbebreidelse, dveling ved feil eller mislykkede situasjoner, og bekymringer om fremtiden.

Hvor tilbøyelig er jeg til å ruminere?

Bekymring

Hvor ofte og mye bekymrer jeg meg?

Angst

Hvor engstelig er jeg for ting som kan gå galt?

Overtenking

Hvor tilbøyelig er jeg til å overtenke?

Psykologisk fleksibilitet

Endringstoleranse

Hvor god er jeg til å tilpasse meg og håndtere endringer i livet, enten de er positive eller negative?

Stressmestring

Hvor godt håndterer jeg stressende situasjoner?

Overskudd

I hvilken grad føler jeg at jeg har energi og strekker til?

Humør
  • Hvor ofte er jeg i godt humør, og hvor godt er humøret mitt da?
  • Hvor ofte er jeg i dårlig humør, og i hvor dårlig humør er jeg da?
Robusthet

Hvor lett vippes jeg av pinnen når jeg støter på utfordringer og utforutsette hendelser?

Selvopplevelse

Egenkjærlighet

Hvor glad er jeg i meg selv?

Egenverd

I hvilken grad mener jeg at jeg er verdifull?

Kroppsbilde

Hva slags syn har jeg på egen kropp?

Sosialt

Ensomhet

Hvor alene føler jeg meg om ting?

Stigmatisering

I hvilken grad føler jeg meg stigmatisering, diskriminering eller mobbet?

Relasjonskvalitet

Dype og meningsfylte relasjoner til andre mennesker.

Isolasjon

I hvilken grad føler jeg meg avskåret fra sosiale kontakter og opplever manglende tilknytning til et fellesskap.

Sorg

I hvilken grad føler jeg på tap eller savn?

Støttemangel

I hvilken grad føler jeg at jeg ikke har nok støtte eller omsorg?

Sosialt miljø

I hvilken grad utsettes jeg for hyppige konflikter i nære relasjoner eller ustabilt sosialt miljø?