Health check

Coach (norsk)

Bli samsnakket om hva en velfungerende coach ser ut som. Evaluere i hvilken grad en coach er en god match og møter forventningene til den som coaches.

Denne helsesjekken er også tilgjengelig på engelsk.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Coaching

Tilgjengelig

Forsikre at coachen er forutsigbart tilgjengelig når den som coaches ønsker det, med den varigheten, hyppigheten og responstiden som ønskes.

Adferd

Nysgjerrig

Forsikre at coachen skaper produktiv refleksjon rundt hva som hindrer den som coaches i å nå sine mål og jobbe mot sine ambisjoner og visjon.

Lyttende

Forsikre at den som coaches føler seg hørt og forstått.

Ansvarliggjørende

Forsikre at coachen holder den som coaches ansvarlig til motivasjonen for å etablere coaching-forholdet.

Utfordrende

Forsikre at den som coaches ikke kan "fly under radaren" ved å bare snakke om hva som ikke fungerer fremfor å gjøre noe med det.

Kontinuerlig tilbakemelding

Coachen både tilbyr og samler tilbakemelding kontinuerlig om hvor godt coachingsamarbeidet fungerer.

Bidrag

Domenekunnskap

Forsikre at coachen besitter tilstrekkelig kunnskap innenfor domenet hen er forventet å bidra til.

Emosjonell støtte

Forsikre at coachen registrerer, validerer og hensyntar følelsene og de emosjonelle hindrene til den som coaches.

Metodikk

Forsikre at coachen har en tydelig tilnærming til å forstå og diagnostere nåværende situasjon, identifisere hindre og adressere disse hindrene.

Verktøy/metode/øvelser

Forsikre at coachingen skaper verdi også når coachen ikke selv er tilgjengelig.

  • Presenterer coachen verktøy/metoder/øvelser den som coaches kan bruke til å praktisere og øve på egen hånd?

Coacheetilpasning

Motivasjonskalibrert 1

Gi støtte i en form som matcher den coachedes motivasjon for å oppsøke støtte i utgangspunktet (se støttemotivasjon).

Behovskalibrert

Gi støtte i en form som den coachede ønsker, trenger og er klar for å ta imot (se støttebehov).

Mottagerkalibrert 1

Gi støtte i på en måte som matcher mottagerhensyn til den coachede (se mottagerhensyn).

Coaching match

Situasjonell match

Er coachen den personen som. er best egnet til å coache den som skal coaches i situasjonen de nå befinner seg i?

Personlig match

Har coachen og den som coaches personlig kjemi? Hare de lignende tilnærminger til problemløsning, eller er villige til å tilpasse seg hverandres stil?

Finansiell match

Har den som coaches råd til å betale det coachen tar betalt? Befinner den som coaches seg i en situasjon hvor de forventer av avkastningen på coachingen vil overgå coachinginvesteringen?

Metodikk match

Har coachen en tilnærming som den som coaches har tiltro til, tilbyr dem støtten de er på jakt etter og oppleves virkningsfull av den som blir coachet?

Forståelse

Situasjonsklarhet

Forsikre at coachen forstår og hensyntar situasjonen som den som coaches befinner seg i.

Problemklarhet

Forsikre at coachen forstår og forsøker å hjelpe til med problemet som den som coaches opplever at hen har.

Personlighetsklarhet

Forsikre at coachen forstår og hensyntar særegengheter i personligheten til som den coaches.

Oppdragsklarhet

Forsikre at coachen forstår hvor hen forventes å bidra (og hva det er uønskelig at man legger seg opp i).

Påvirkning på den coachede

Tillit

Den som coaches har tillit til den som coacher,  inklusive personens motivasjoner, forståelse, tilnærming og metoder.

Klarhet

Sørge for at den som coaches opplever mental klarhet innenfor coachingdomenet.

Komfort

Sørge for at den som coaches opplever komfort innenfor coachingdomenet.

Selvtillit

Sørge for at den som coaches er trygg og har selvtillit innenfor coachingdomenet.

Handlingsklar

Sørge for at den som coaches vet hvordan og føler at seg klar til å handle for å løse domeneproblemer.