Process

Få flere/bedre venner

Få tilgang på flere/bedre relasjoner.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Relasjonsutvikling

Legg fra deg skammen

Ønsket om å få flere/bedre venner kan ofte forbundet med skam. "Hvorfor har jeg ikke flere/bedre venner allerede? Hva er galt med meg?"

Størrelsen og dybden på en persons relasjoner skyldes sjelden først og fremst personen selv. Det har oftere noe å gjøre med hvor bevisst man har vært på relasjonsutvikling, og hvor mye tid og energi man har investert i å utvikle og opprettholde relasjoner.

Kanskje er ikke dette noe du har vært så bevisst på eller brukt så mye tid på tidligere. Og det er helt greit. Det fine med relasjonsutvikling er at det er aldri for sent å begynne, eller steppe opp game-et.

Identifisere hvordan du er ensom 2

Ønsket om å få flere/bedre venner er som oftest drevet av en opplevelse av ensomhet innen en eller flere dimensjoner. Å bedre forstå hvordan man er ensom hjelper en å bedre kartlegge hva slags type mennesker man er på utkikk etter.

For å karlegge din egen ensomhet, se undersøkelsen Hvor ensom er jeg?

Identifisere hva du ser etter i en venn 1

Forskjellige folk går forskjellig overens med forskjellige mennesker. Før du begynner å jakte nye relasjoner (eller investerer mer i eksisterende) er det nyttig å få et overblikk over hva som kjennetegner mennesker du setter pris på og får utbytte av.

Her er noen spørsmål du kan stille deg:

 • Hva slags kjennetegn har de? Er de energiske? Tenkende? Morsomme? Har god selvfølelse?
 • Hva ønsker du å gjøre sammen med de? Dra på tur? Ha det gøy? Ha dype samtaler?
 • Hva slags interesser har de?
 • Hva slags verdier har de?
 • Hvilken livssituasjon befinner de seg i?
Gjennomfør en vennevaretelling 1

Når vi føler oss ensomme er ofte intuisjonen vår at vi trenger flere venner, men kanskje trenger du bare dypere relasjoner med menneskene du allerede omgås.

For å kartlegge mulighetsrommet i blant de du allerede kjenner, foreta en vennevaretelling.

Del dine ønsker med omgivelsene dine

Fortell menneskene du allerede omgås (familie, venner, kolleger) at du er på jakt etter flere venner.

Kanskje kjenner de noen som de tror du kan ha utbytte av. Kanskje får det de til å vurdere om de selv har anledning til og ønske om å utvikle en tettere relasjon med deg.

Forstå hva det vil si å være en god venn 1

Har du tenkt på hva det vil si å være en god venn? Hvilke ansvar har man når man er venn med noen?

Ta en kikk på eller test deg selv oppimot vennerollen for å kartlegge hvor god rolleforståelse du har for rollen som venn.

Evaluer hvor godt du mestrer relasjonsutvikling 2

Relasjonsutvikling er en prosess, men det er også en kombinasjon av ferdighetssett som man kan mestre bedre eller dårligere.

For å kartlegge hvor godt du mestrer relasjonsutvikling, så en kikk på ferdighetsettene involvert, og kjør enten en overordnet potensiale-evaluering, eller test deg selv innen de enkelte ferdighetssettene du er usikker på.

Oppsøk steder/grupper hvor folkene du er på jakt etter kanskje befinner seg

Hvis du ønsker flere ekstroverte venner, oppsøk opplevelsesorienterte steder/grupper som:

 • Konserter og arrangementer
 • Reisegrupper
 • Badstue/isbadingsmiljøer

Hvis du ønsker flere introverte venner, oppsøk tenkeorienterte steder/grupper som:

 • Tematiske meetups
 • Læringsmiljøer og tenketanker
 • Grupper på sosiale medier (Facebook/Linkedin)

Hvis du savner noen å dele en hobby/interesse med, oppsøk steder som selger til eller samler folk med denne interessen.

Hvis du ikke finner steder for deg, design dine egne sosiale konsepter eller communities.

Google og ChatGPT er nyttige verktøy i arbeidet med å researche og brainstorme steder hvor folk du er på jakt etter kanskje befinner seg.