Process

Finne roen

Redusere en følelse/fornemmelse av uro.

Copy to your organization

Identifisere at jeg er urolig

Å finne roen starter med å identifisere at du er urolig, slik at du kan ta konkrete steg for å korrigere for dette.

Identifisere hvordan uroen manifesterer seg

Hvilken følelse kjenner jeg på? Eksempelvis:

 • Engstelse
 • Bekymring
 • Frykt
 • Frustrasjon
 • Uro
 • osv

Hvilke fysiske ubehag kjenner jeg på? Eksempelvis:

 • Vondt i magen
 • Kaldsvetting
 • osv

Hvilke konsekvenser har uroen? Eksempelvis:

 • Vansker med å konsentrere seg
 • Demoralisert
 • Utmattelse
 • osv
Identifisere situasjonen(e) som bidrar til uro

Ofte (men ikke alltid) kan uroen forstås i sammenheng med konkerte situasjoner som har oppstått.

Skriv ned situasjonen(e) du mistenker henger sammen med hvordan du føler deg, hva situasjonene har resultert i så langt, og hva du frykter konsekvensene vil være i fremtiden.

Identifiser egnet handling

Identifisert situasjon

Dersom du har funnet en eller flere situasjoner du bidrar til uro, utløs egnet prosess, f.eks.

Ikke identifisert situasjon

Dersom du ikke ser noen åpenbare sammehenger mellom uroen du føler og situasjoner du har blitt utsatt for bør du rette fokus og konsentrasjon innover mot deg selv for å lytte til og prosessere følelsene.