Process

Håndtere en bekymring

Redusere ubehagelige følelser tilknyttet en bekymring gjennom handling og/eller erkjennelse av hva som er utenfor ens kontroll.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Mental robusthet

Steps contained in this process:

Expand all

Identifiser situasjon

Skriv ned hva som har skjedd som utløste bekymringen(e).

Brainstorm konsekvenser

Brainstorm hva du tenker kan gå galt som en konsekvens av situasjonen. Inkluder både sannsynlige og usannsynlige scenarier, både optimistiske (best case) og pessimistiske (worst case).

Gjør en vurdering av sannsynligheten for at konsekvensene vil slå til

For hver konsekvens, gjør en vurdering av hvor sannsynlig det er at konsekvensen vil inntreffe. Bruk en skala fra 0 - 10 eller

0. Usannsynlig

1. Lite sannsynlig

2. Ganske sannsynlig

3. Veldig sannsynlig

Gjør en vurdering av hvilken innvirkning konsekvensene har

For hver konsekvens, gjør en vurdering av hvor stor innvirkning (impact) konsekvensen vil ha dersom den slår til. Bruk en skala fra 0 - 10, eller 

0. Ingen impact

1. Liten impact

2. Merkbar impact

3. Stor impact

Gjør en vurdering av din kontroll på situasjonen

I hvilken grad er situasjonen, eller en korrigering av denne, innenfor din kontroll? Er det noe du kan gjøre, eller er du avhengig av andre?

Gjør en kost/nytte vurdering av å handle (raskt)

For den/de delene av situasjonen hvor du har påvirkningskraft, gjør en vurdering av om du er best tjent med å handle nå, eller om du er bedre tjent med å avvente til et bestemt tidspunkt for å se an utfallet av situasjonen og handlingsmønsteret til andre, involverte parter.

Dersom du mener du bør handle straks, gjør det.

Dersom du mener du bør vurdere å handle en gang i fremtiden, lag en påminnelse på det aktuelle tidspunktet, og legg deretter problemstillingen vekk, vel vitende om at det ikke er noe du kan/bør gjøre på dette tidspunktet.