Profile

Personer som fort kan bli distraherte

Få forbedret fokus, gjennomføringsevne og pålitelighet.