Profile

Personer som føler at de stadig ikke strekker til

Categories

Grensesetting

Competence

Prosjektbevissthet