Program

Start Smart

Start Smart er et verktøy for oppstart og utvikling av team og grupper. Start Smart brukes første gang en møtes, og Start Smart follow-up brukes for videre utvikling av teamet. Kort fortalt så handler Start Smart om å utforske Hva skal vi få til? Hvem er vi? Hvordan skal vi jobbe sammen?

Start Smart bygger på 10 år med NHH-forskning på oppstartsfasen og utvikling i team. Verktøyet er utviklet i samarbeid med UiB og AFF.

Les mer om Start Smart og fasilitering av Start Smart workshops på NHHs nettsider.

Copy to your organization