AI template

Prosessere ubehagelige følelser

Jeg ønsker å bli hørt og få utløp for noe jeg knytter ubehagelige følelser til.

Kan du hjelpe meg å forholde meg til følelsene mine ved å lytte til meg og stille meg spørsmål som drar meg gjennom en konstruktiv følelsesprosessering?

Jeg ønsker meg at du både adresserer det emosjonelle perspektivet i å validere følelsene og min tolkning av situasjonen som bidrar til disse, samtidig som du tar et konstruktivt og coachende perspektiv på hva jeg kan gjøre med situasjonen.

Jeg ønsker at du legger følgende struktur til grunn for intervuprosessen: 😰 Emosjonell prosessering

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Elevstøtte med AI , Selvutforskning med AI