Individ
Responsibility

Identifisere hva som negativt påvirker mine evne til å fungere i verden, og korrigere for det

Som individ har vi et ansvar for å fungere godt, både ovenfor oss selv og omgivelsene våre.

For å fungere godt trenger vi bl.a.:

Alle disse komponentene påvirker vår livskvalitet som igjen påvirker vår fungeringsevne.

Når vi snakker om å identifisere hva som negativt påvirker ens evne til å fungere og korrigere for dette snakker vi eksempelvis om å:

  • Identifisere og overkomme mentale utfordringer (eksempelvis ting jeg frykter, knytter avsky til eller har vansker med å kontrollere)
  • Bli bedre på ting som ikke faller seg naturlig for meg