Venn
Responsibility

Identifisere og gjøre den andre oppmerksom på utviklingspotensialet og blindsonene deres på en skånsom og konstruktiv måte

Fra 04:10 - 5:31