Fungeringscoach
Responsibility

Forstå hva som hindrer den som coaches i å møte forventninger til adferd