Fungeringscoach
Responsibility

Forstå delegeringssystemet til den som coaches