Fungeringscoach
Responsibility

Forstå utviklingsregimet til den som coaches

Hvordan de jobber med å identifisere og prioritere eget utviklingspotensiale, og utbedre egen mestring, adferd og prioriteringer.