Fungeringscoach
Responsibility

Forstå og utfordre hypoteser og ukonvensjonell tenkning hos den som coaches

Identifisere hvor den som coaches antar eller tenker annerledes enn andre, hva som farger tenkningen deres og i hvilken grad den gavner de.