Fungeringscoach
Responsibility

Forstå støtteapparatet til den som coaches

Hvordan ivaretar den som coaches eget behov for anerkjennelse, råd, sparring,, spotting, ansvarliggjøring, kalibrering og utfordring i hverdagen.