Fungeringscoach
Responsibility

Observere og gi tilbakemelding på metode og teknikk