Venn
Responsibility

Være ærlig, åpen og sårbar ovenfor den andre