Venn
Responsibility

Være tilgjengelig ovenfor den andre