Role

Ansatt (arbeidstaker)

Skape verdi og bidra positivt til organisasjonens visjon, mål og verdier.

Copy to your organization

Skillsets

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Livskontroll Finne tid Prestere Ledelse Grensesetting

Forholde seg til folk Tillit

Læring Ledelse Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Oppføre seg Godhet

Ledelse Selvutvikling Jobb/studier Bevissthet Selvstendighet Self-accountability Delegering

Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Ledelse Skape muligheter Tillit Adferdsendring

Livsmestring Finne tid Fokusere Ledelse Organisere Tillit Grensesetting

Arbeid Organisere Livskontroll Finne tid Fokusere Foundational skills Ledelse Prestere Holde orden Tillit

Tenkning Kreativitet Ledelse Innovere Fokusere

Forholde seg til folk Ledelse

Forholde seg til folk Ledelse Bo sammen Oppføre seg Godhet

Bevissthet Problemløsning Tillit

Forholde seg til folk Skape muligheter Relasjonsutvikling Oppdragelse Attraktivitet