Role

Livsinspektør

Hjelpe en person med å reflektere over sitt nåværende liv. Gi veiledning og støtte i forbedring av eget liv.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Livsfungering


Skillsets

Bevissthet Livskvalitet Livsmestring Leve livet Livsutvikling Tidsutnyttelse Selvutvikling Filosofi Livsinspeksjon Livsnavigasjon

Selvutvikling Selvkunnskap Selvforståelse

Selvutvikling Livsmestring Livskontroll Self-accountability Livskvalitet

Produktivitet Selvutvikling Lykke Foundational skills Selvrealisering Self-accountability

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Surveys

Livskvalitet Selvrealisering Livsopplevelse

Livskvalitet Relasjoner Relasjonsutvikling Lykke Ulykkelighet Sosialt Ensomhet

Livskvalitet Lykke Livsopplevelse

Health checks

Livskvalitet Livsoptimalisering

Selvutvikling Mental helse Forelderskap Livskvalitet Livsoptimalisering Livsmestring Livsutnyttelse Livsutvikling Selvrelasjon

Helse og sunnhet Mental helse

Helse og sunnhet Livskvalitet

Kommunikasjon Samkjøring Dialog

Menneskelige behov Livsutvikling Livsutnyttelse Selvbestemmelse

Livskvalitet Tidsutnyttelse Livsoptimalisering

Livsinspeksjon Livsopplevelse