Skillset

Utvikle relasjoner/vennskap

Utvide poolen av mennesker du kan ta kontakt med/videreutvikle relasjoner til (relasjonell kapital).

"Surround yourself with people who fight for you in rooms you aren't in." - Unknown

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Relasjonsutvikling

Jeg kjenner viktigheten av gode relasjoner/vennskap 5

Det har blitt estimert at opptil 60% av hvor fornøyd en person er med livet kan avhenge av deres primære relasjon med en annen.

Kilde fra 34:27

Positive og smarte mennesker hjelper deg med å forbli positiv samtidig som de er i stand til å utfordre deg.

Venner, kjæreste, livspartner, arbeidsgivere, mentorer, ansatte, kunder, leverandører, partnere, investorer, etc.

Jeg er kjent med nivåene av vennskap

 • Nivå 1: Fremmede
 • Nivå 2: Bekjente
 • Nivå 3: Casual venner
 • Nivå 4: Nære venner
 • Nivå 5: Intime venner
Jeg forstår hva som menes med "tunge venner"

"Tunge venner" er folk det er energimessig krevende å tilbringe tid sammen med. Tunge venner kjennetegnes ved at de fokuserer mye på problemer, tilsynelatende uten evne eller vilje til å utbedre de.

Jeg vet hva som menes med å ha et komplisert forhold til noen

Å ha et komplisert forhold til noen betyr generelt at forholdet inneholder en rekke utfordringer, vanskeligheter eller konflikter som gjør det vanskelig å opprettholde eller forstå forholdet på en jevn og harmonisk måte. Et komplisert forhold kan ha forskjellige årsaker og manifestere seg på ulike måter avhengig av sammenhengen og dynamikken mellom de involverte personene. Her er noen vanlige trekk ved et komplisert forhold:

 1. Kommunikasjonsproblemer: Manglende evne til å kommunisere effektivt, misforståelser, eller konstante konflikter rundt kommunikasjon kan gjøre et forhold komplisert.
 2. Uenighet og konflikter: Hyppige uenigheter, manglende evne til å løse konflikter eller tilbakevendende argumenter kan skape et komplisert forhold.
 3. Mangel på tillit: Tillitsbrudd, mistillit eller hemmelighold kan føre til at forholdet blir komplisert og vanskelig å bygge opp igjen.
 4. Ubalanse eller ulike forventninger: Forskjellige verdier, prioriteringer eller mål i livet kan føre til at forholdet blir vanskelig, spesielt når det gjelder viktige beslutninger og kompromisser.
 5. Emosjonell ustabilitet: Når det er betydelige svingninger i følelser, eller en person er emosjonelt uforutsigbar eller usikker, kan det føre til komplikasjoner i forholdet.
 6. Tidligere traumer eller bagasje: Tidligere opplevelser, traumer eller ubearbeidede problemer kan påvirke dynamikken i et forhold og gjøre det mer komplisert.
 7. Eksterne påvirkninger: Ytre faktorer som familie, venner, kulturelle forskjeller eller samfunnspress kan også bidra til kompleksiteten i et forhold.

Det er viktig å merke seg at et komplisert forhold ikke nødvendigvis betyr at det er usunt eller umulig å reparere. Noen ganger kan det være mulig å jobbe gjennom utfordringene og styrke forholdet. Kommunikasjon, åpenhet, respekt og villighet til å samarbeide er ofte nøkkelfaktorer i å håndtere et komplisert forhold.

Jeg vet hva som menes med relasjonell kapital

Relasjonell kapital er et begrep som brukes i økonomi, forretningsliv og sosial teori for å beskrive den verdien og fordelen som oppstår gjennom sterke og gunstige relasjoner mellom individer, organisasjoner eller grupper. Det handler om å utnytte nettverk og tillitsbaserte forbindelser for å oppnå økonomiske, sosiale eller andre fordeler.

Relasjonell kapital fokuserer på verdien av relasjoner, samarbeid og gjensidig tillit i ulike sammenhenger. Det kan omfatte både personlige og profesjonelle relasjoner. Eksempler på relasjonell kapital kan være forretningsforbindelser, nettverk av kunder eller samarbeidspartnere, og gode relasjoner til ansatte eller leverandører.

Denne typen kapital kan bidra til økt produktivitet, bedre samarbeid, informasjonsutveksling, tilgang til ressurser og muligheter, og bedre forretningsresultater. Sterke relasjoner kan også skape langsiktig verdi og gi konkurransefortrinn for enkeltpersoner eller organisasjoner.

For å bygge og opprettholde relasjonell kapital er det viktig å investere tid og ressurser i å bygge tillit, pleie og utvikle relasjoner, og opprettholde gjensidige fordeler. Dette kan oppnås gjennom å være pålitelig, gi verdi til andre, opprettholde god kommunikasjon og være villig til å hjelpe og samarbeide.

Relasjonell kapital er en viktig ressurs i dagens samfunn og næringsliv, og det kan spille en betydelig rolle i å oppnå suksess og bærekraftig vekst.

Jeg vet hva som menes med vennevaretelling

En vennevaretelling er en gjennomgang av egne venner og kvaliteten på relasjonen til de.

Formålet med en vennevaretelling er å:

 • Få et tydeligere bilde av hvem som er vennene ens
 • Bli samsnakket med venner om nå-situasjon, potensiale, ambisjonsnivå og mulighetsrom for en bedre relasjon
 • Reflektere over hvem jeg kan være tjent med å investere mer i for å bygge en tettere relasjon
 • Identifisere hvem en bør forvente mindre av

Spørsmål som er relevante å stille seg i en vennevaretelling er:

 • Hvem forsøker (og demonstrerer evne til) å se og forstå meg godt?
 • Hvem ser på (omtaler seg) som min venn?
 • Hvem viser interesse for meg?
 • Hvem demonstrerer vilje til å tilbringe mer tid med meg?
 • Hvem viser at de er glad i meg på sitt kjærlighetsspråk?

Roles

Relasjoner Støtte