Skillset

Energibevissthet

Forvalte egen energi på en sunn, bærekraftig og effektfull måte.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Selvledelse

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg kjenner til de forskjellige energimodusene
 • Hvile
 • Mobilisere
 • Prestere
 • Restituere
Jeg vet hva som påvirker opplevelsen av egen energi 17

Ekstroversjon/introversjon er et eksempel på et personlighetstrekk som påvirker hvordan folk tappes for og bygger opp energi.

Jo mer energibevisste vi er, jo bedre vil vi legge merke til når vi har et høyt (eller kanskje oftere et lavt) energinivå.

En mangelsykdom er en sykdom som oppstår når kroppen ikke tar opp den nødvendige mengden av et næringsstoff.

Jeg er bevisst hva slags type hvile jeg trenger
 • Mental hvile får du av aktiviteter som gir overskudd til å tenke klarere, konsentrere deg og lære noe nytt.
 • Fysisk hvile får du av aktiviteter som gir fysisk næring, overskudd og vitalitet.
 • Emosjonell hvile får du av aktiviteter som gir en pause fra hverdagen. Dette kan gjøre det lettere å vise omsorg og empati.
 • Sosial hvile får du av sosiale aktiviteter hvor du du kan være deg selv fullt og helt uten å måtte spille en rolle eller prestere.
 • Kreativ hvile er aktiviteter som inspirerer deg til å skape, leke, gi en indre ro og en følelse av mening.
Jeg vet hva som menes med indre batteri

Indre batteri er lagrene vi har inni oss som påvirker hvor mye driv, energi, ork og overskudd vi har. Når disse tømmes føler vi oss utmattet/utladet og kan bli apatiske, handlingslammede eller syke.

Les mer.

Jeg er kjent med populære bøker skrevet om det å forvalte egen energi på en konstruktiv måte
 1. "The Power of Full Engagement: Managing Energy, Not Time, Is the Key to High Performance and Personal Renewal" av Jim Loehr og Tony Schwartz.

  • Denne boken fremhever viktigheten av å håndtere energi fremfor tid alene for å oppnå topp prestasjon både i jobb og privatliv.
 2. "Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less" av Greg McKeown.

  • Selv om denne boken primært handler om å fokusere på det vesentlige, diskuterer den også hvordan man kan spare energi ved å begrense spredning av oppmerksomhet og ressurser.
 3. "Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones" av James Clear.

  • Denne boken gir innsikt i hvordan små vaner kan bygge opp eller tære på energinivåene våre over tid.
 4. "Rest: Why You Get More Done When You Work Less" av Alex Soojung-Kim Pang.

  • Her diskuteres viktigheten av hvile og hvordan den kan øke produktivitet og kreativitet.
 5. "The Energy Project" av Tony Schwartz.

  • Schwartz går dypere inn i hvordan individuelle og organisasjonelle vaner kan bygge opp eller tære på energinivåene.
 6. "The One Thing: The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results" av Gary Keller og Jay Papasan.

  • Ved å fokusere på én ting om gangen kan man ikke bare oppnå bedre resultater, men også bevare og forvalte sin egen energi bedre.
 7. "Boundaries: When to Say Yes, How to Say No to Take Control of Your Life" av Dr. Henry Cloud og Dr. John Townsend.

  • Å sette grenser er avgjørende for å beskytte egen energi. Denne boken gir innsikt i hvordan man kan gjøre det på en effektiv måte.