Skillset

Bygge selvinnsikt (introspeksjon)

Forstå og hensynta deg selv og dine egne behov bedre. Bli lykkeligere. Identifiser hva du virkelig vil (fremfor hva andre vil for deg).

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom.” – Aristotle

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Selvutvikling , Egenkjærlighet , Individfungering , Mental robusthet

Jeg forstår motivasjonen for å lære om seg selv

Jo mer du lærer om deg selv, jo bedre rustet vil du være til å designe en livsstil som er unik for dine verdier, behov, evner og motivasjoner.

Spesielt hvis du vurderer å jobbe for deg selv, må du først bli kjent med deg selv. Jeg kan ikke fortelle deg hvor mange gründere som bygger en bedrift fordi de søker mer frihet, men ender opp med å mistrives fordi de ikke bygde en virksomhet i samsvar med deres arbeidsbehov.

Å virkelig kjenne deg selv er den viktigste ferdigheten du kan ha. Når du vet hvem du er, vet du hva du trenger å gjøre i stedet for å lete etter tillatelse fra andre. Det lar deg omgå tonnevis av frustrasjon forårsaket av å bruke tid på feil ting. Ja, livet skal være fullt av prøving og feiling, men dette lar deg finne de beste områdene du kan eksperimentere med. Når du kjenner deg selv, vil du bli mer trygg, du vil forstå formålet ditt, og du vil begynne å få større innflytelse på verden.

Jeg er kjent med konsekvensene av manglende selvinnsikt

Uten selvinnsikt mangler vi 

  • En stabil forståelse av hva vi er verdt
  • Et trygt grep om våre egne verdier og vurderinger

Dette gjør oss dårligere i stand til å håndtere kritikk og skryt.  Hvis noen andre bestemmer seg for at vi er verdiløse eller slemme, så er det ingenting i oss som hindrer oss i å akseptere dommen deres.

Jeg forstår hva som menes med introspeksjon

Introspeksjon er utforskelsen av egne bevisste tanker og følelser.

Jeg forstår verdien av introspeksjon

Introspeksjon (når gjort riktig) resulterer i en forståelse av hva som plager og driver oss.

Jeg vet hva som menes med selvransakelse

Selvransakelse er evnen til å reflektere, undersøke og analysere ens egne tanker, følelser, handlinger og oppførsel.

Det handler om å være ærlig med seg selv, se innover og bli bevisst på ens egne styrker, svakheter, verdier, behov og motivasjoner.

Det innebærer også å være villig til å konfrontere og utforske vanskelige eller ubehagelige sider ved seg selv, og være åpen for å lære av egne feil og erfaringer.

Jeg vet hva som menes med self analysis

Self Analysis is a process where a person attempts to know and understand oneself in order to explore possible changes which can be implied in one's character, personality and motives.

Jeg forstår verdien av å bygge en brukermanual for meg selv

When you are stressed, anxious, or depressed, you tend to forget everything you know about yourself. Having a list that you can refer to, helps you to be mindful of who you are.

Jeg kjenner forskjellen på å forstå seg selv intellektuelt og emosjonelt

En intellektuell forståelse av fortiden vs å gjenoppleve følelsene fra fortiden.


Roles

Livsmestring Ta vare på seg selv Selvutvikling

Relasjoner Parforhold