Skillset

Strukturere

Få orden, oversikt og kontroll. Unngå å bli overveldet eller at ting faller mellom sprekkene. Oppretthold fokus. Hold det du lover. Bli oppfattet som pålitelig. Oppnå mer med mindre tid og energi. Kom fortere i mål. Involver lettere andre i arbeidet.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Få ting gjort

Jeg vet hva som menes med struktur

Struktur betyr oppbygning eller sammenheng mellom de enkelte leddene i en helhet.

Jeg vet hva som menes med å strukturere

Å strukturere er å gi noe en viss struktur.

Jeg vet hva som menes med taksonomi

Taksonomi er en klassifiseringsmetode som brukes i for å organisere og kategorisere entiteter i hierarkiske grupper eller taksoner. Ordet "taksonomi" kommer fra gresk, der "taxis" betyr ordning eller klassifisering, og "nomia" betyr lover eller regler.

Taksonomi var opprinnelig knyttet til biologisk klassifisering, men prinsippene og ideene bak taksonomi har blitt adoptert og tilpasset i mange andre fagområder og bransjer.

I informasjonsvitenskap og bibliotekvitenskap brukes taksonomi for å organisere og kategorisere informasjon og dokumenter. Dette kan omfatte opprettelsen av hierarkiske kategorier, nøkkelord og metadata for å lette søk og gjenfinning av informasjon.

Innenfor forretningsområdet brukes taksonomi for å strukturere og klassifisere produkter, tjenester eller andre forretningsenheter. Det kan brukes for å opprette en standardisert terminologi og hierarki for å enklere sammenligne og analysere data.

I økonomi og finans kan taksonomi brukes til å klassifisere og standardisere økonomiske data og rapporter. For eksempel brukes taksonomier som XBRL (eXtensible Business Reporting Language) for å lette utvekslingen av finansiell informasjon og standardisere rapporteringspraksis.

Generelt sett kan taksonomi brukes i ulike fagområder og bransjer der det er behov for å organisere, kategorisere og klassifisere entiteter eller konsepter på en systematisk måte. Det bidrar til å skape en felles terminologi og struktur som letter kommunikasjonen og håndteringen av informasjon innenfor det aktuelle området.