Skillset

Forventningsstyring

Forsikre at andre forstår hva man forventer av de. Redusere risikoen for å skuffe/frustrere andre. Bli oppfattet som mer pålitelig.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Parfungering , Familiefungering , Egenprioritering , Få ting gjort

Jeg vet hva som menes med en forventning

En forventning er noe vi tror vil skje.

Når vi snakker om forventninger til en person så mener vi som regel innsikt vi tror og synes at noen skal innrette seg etter som et resultat av deres rolle, modenhet eller omstendigheter.

Jeg identifiserer når en forventning oppstår

Forventninger oppstår som regel som et resultat av at noen tildeles en ny oppgave eller rolle, eller at noen avdekker ny innsikt relevant for utførelse av oppgaven/praktisering av rollen.

Jeg identifiserer når en forventning ikke er ivaretatt

Den vanligste indikasjonen på at en forventning ikke er ivaretatt er at noen er misfornøyd, frustrert, oppgitt over eller sint på noe/noen.