Skillset

Tidsstyring

Unngå å forplikte seg til for mye. Redusere følelsen av utilstrekkelighet, dårlig samvittighet og stress. Få best mulig effekt ut av tiden man har til rådighet. Unngå å fornærme personer ved å ikke møte opp i tide.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Få ting gjort

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hvorfor noen alltid er ute i siste liten

Det finnes mange forskjellige årsaker til at noen personer alltid oppleves å være ute i siste liten. Her er noen av dem:

Preferanse

 • Foretrekker handling over planlegging
 • Favoriserer omfang over deadline

Jobbsituasjon

 • Har for mange ansvar
 • Har for mange initiativer gående parallelt

Motivasjon

 • Sliter med å motivere seg hvis det ikke haster
 • Kvier seg for å gjøre det (prokrastinering)

System

 • Systemaversjon/lav strukturtoleranse
 • Har ikke et system for tidsstyring
 • Sliter med å innrette seg etter og vedlikeholde systemet for tidsstyring over tid

Adferd

 • Prioriterer ikke å komme og forbli a jour
 • Prioriterer å få gjort ting fremfor å holde oversikten over hva som bør gjøres

Kultur

 • Kommer fra en kultur hvor overholdelse av tidsavtaler ikke er så viktig

Kompetanse

 • Forstår ikke verdien av eller mestrer ikke forventningsstyring
 • Dårlig på tidsestimering

Bevissthet

 • Mangler bevissthet om planleggbar tid og uplanlagt arbeid
 • Mangler bevissthet om hvordan det å si ja til noe vil påvirke evnen til å levere på noe annet
 • Mangler bevissthet om limiting step

Personlighetstrekk

 • Tenker lite på fremtiden (mest på nåtiden og fortiden)
 • Vansker med å si nei til folk
 • Distré/konsentrasjonsvansker
 • Lite selvdisiplin
Jeg vet hva som menes med timeboxing

In Agile principles, timeboxing allocates a fixed and maximum unit of time to an activity, called a timebox, within which planned activity takes place. It is used by Agile principles-based project management approaches and for personal time management.

Jeg vet hva som menes med tidstyver

En tidstyv er noe som tar ens tid, men som gir lite nytte.

The 5 Thieves of Time


Roles

Leder

Arbeid Ledelse

Ansatt (arbeidstaker)

Arbeid