Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hva som menes med å etablere fokus

Vi kan tenke på etableringen av fokus som bestående av tre steg. La oss bruke innstillingen av et mikroskop som en metafor.

1. Område

Det første vi trenger å gjøre er å identifisere området vi skal fokusere på.

Med et mikroskop innebærer dette å legge objektet vi ønsker å studere under mikroskopet.

I en mer abstrakt, ledersetting innebærer det å identifisere hvilket fokusmodus (utførelse/selvutvikling/talentutvikling/organisasjonsutvikling) og/eller organisasjonelt perspektiv/ansvarsområde vi ønsker å ta for oss.

2. Zoom

Det neste vi trenger å gjøre er å bestemme oss for hvilket zoom-nivå vi skal befinne oss på.

Med et mikroskop innebærer dette å justere for mye området skal forstørres.

Innen ledelse innebærer det å ta stilling til om vi skal ha på oss operasjonelle, taktiske eller strategiske briller.

3. Klarhet

Til slutt trenger vi å se te ting tydelig.

Med et mikroskop innebærer dette å skru på linsen inntil objektet kommer klart i fokus med zoom-nivået vi har satt.

I overført betydning innebærer det å skape tydelighet og samsnakkethet rundt hva som er viktig og har prioritet, hvorfor det har det, og hvem som skal ta seg av det.

Jeg kan gjenkjenne distraksjoner

Distraksjoner er noe som trekker tid, oppmerksomhet, kognitiv kapasitet eller andre typer ressurser vekk fra ens prioriterte mål.

Jeg vet at multitasking er en myte

Som flere studier har bekreftet, er multitasking - dvs å gjøre mer enn én oppgave samtidig - en myte. Folk som tror de kan dele oppmerksomheten mellom flere oppgaver samtidig, får faktisk ikke gjort mer.

Kilder:

Jeg vedlikeholder en ikke-gjøre liste

“People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on. But that's not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I'm actually as proud of the things we haven't done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things.”

- Steve Jobs

Jeg vet hva som menes med "default focus" for en startup founder

"Default focus" er fokuset du alltid kan falle tilbake til som startup founder dersom det er mye og velge mellom og du er usikker på hva du bør prioritere.

Her er Marc Randolphs innspill til default focus:

  1. Can I really clearly define the problem that I'm solving, who I'm solving it for and how I'm going to solve it?
  2. If I get it right, I get permission to do something adjoining?
  3. Can I quickly, cheeply and easily put together enough that I can collide it with a real customer as quickly as possible?

Roles

Leder

Arbeid Ledelse