Skillset

Være tydelig

Unngå misforståelser og frustrasjon. Skape trygghet. Øke sannsynligheten for å få det slik du vil/ønsker/forventer.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Egenprioritering

Jeg formidler proaktivt mine forventninger

Å formidle forventninger proaktivt vil si å dele med noen i forkant hva man forventer, fremfor å påpeke i etterkant hvordan noen eller noe ikke møter forventningene.

Jeg formidler forventningene mine skriftlig

Å kommunisere forventninger skriftlig reduserer (som oftest) sannsynligheten for misforståelser.

Skriftlig formidling gjør oss også mindre avhengig av hukommelse, både for å huske om en forventning har blitt formidlet, hvordan den ble formidlet og for å innrette seg etter forventningen. 

Jeg vet at det å være tydelig krever refleksjon

Å reaktivt formidle misnøye med at forventninger ikke er nådd krever (kun) intuisjon.

Å proaktivt formidle hva som forventes krever refleksjon.


Roles

Arbeid Ledelse