Skillset

Prosessere følelser

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Mental robusthet

Jeg prosesserer følelsene mine

Når vi prosesserer følelsene våre så reflekterer vi over:

 • Hva vi følte (ved å bryte ned og sette ord på følelser som skam, angst, indignasjon, frykt, etc)
 • Hvorfor vi følte det slik (hva er det ved oss som gjør at vi reagerer på denne måten - hva har vi opplevd som farger vår opplevelse)
 • Hva det sier om oss (hva forteller dette oss om våre verdier, triggere, grenser og utviklingspotensiale)
Jeg er kjent med risikoene knyttet til å ikke prosessere følelser
Jeg vet hva som menes med emosjonell gjeld

Emosjonell gjeld er betegnelsen på den oppsamlede byrden av uløste eller undertrykte følelser og emosjonelle problemer som en person bærer med seg over tid. Emosjonell gjeld kan påvirke en persons mentale og emosjonelle velvære, og kan ha konsekvenser for hvordan de oppfatter seg selv og samhandler med omverdenen.

Nøkkelaspekter ved individuell emosjonell gjeld inkluderer:

 1. Uløste traumer: Tidligere traumer eller negative opplevelser som ikke har blitt bearbeidet eller konfrontert, kan føre til en opphopning av emosjonell gjeld.
 2. Undertrykte følelser: Følelser som sinne, sorg, frykt eller skam som blir undertrykt i stedet for å bli uttrykt og håndtert, kan bygge seg opp over tid.
 3. Selvfølelse og selvtillit: Vedvarende negative tanker og følelser om seg selv kan bidra til en følelse av verdiløshet eller utilstrekkelighet, som igjen kan forsterke emosjonell gjeld.
 4. Stress og angst: Kronisk stress og angst som ikke blir håndtert kan bidra til emosjonell utmattelse og en følelse av overveldelse.
 5. Psykiske helseproblemer: Tilstander som depresjon og angst kan forverres av emosjonell gjeld, og omvendt kan emosjonell gjeld bidra til utviklingen av slike tilstander.

Å håndtere individuell emosjonell gjeld kan innebære:

 • Selvrefleksjon og selvbevissthet: Ta tid til å reflektere over egne følelser og opplevelser, og erkjenne deres påvirkning på ens liv.
 • Terapi eller rådgivning: Profesjonell hjelp fra en terapeut eller rådgiver kan være avgjørende for å bearbeide og løse uløste følelser og traumer.
 • Uttrykk og bearbeiding av følelser: Finne sunne måter å uttrykke følelser på, som gjennom skriving, kunst, fysisk aktivitet eller samtaler med betrodde personer.
 • Mindfulness og stressmestring: Praktisere mindfulness, meditasjon eller andre stressmestringsteknikker for å håndtere emosjonell belastning.

Ved å aktivt arbeide med å forstå og bearbeide egne følelser, kan en person redusere sin emosjonelle gjeld og oppnå bedre mental og emosjonell helse.