Skillset

Lytte

Forstå prosjekter og oppgaver bedre. Bygge sterke relasjoner. Løse problemer og konflikter. Øke sannsynligheten for å forstå det som forsøkes kommunisert (fremfor det du ønsker å høre eller tror du hører). Redusere friksjon i kommunikasjon. Få den som lyttes til til å føle seg hørt og sett.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Coachingskills , Parfungering , Familiefungering

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg forstår hva det å lytte innebærer 4

Listening is the process by which you gain an understanding of the needs, demands, and preferences of one or more people through direct interaction.

Å lytte er ikke bare å kunne lese tilbake det den andre har sagt.

Gode lyttere forsøker alltid å få en fulllstendig forståelse av hva andre forsøker å kommunisere, spesielt dersom uttalelsen mangler tydelighet.

Testen for om du er en god lytter er at motparten føler seg hørt.

Aktiv lytting går ut på å la motparten snakke og lytte til alt som blir sagt direkte og indirekte, og hva som ikke blir sagt.

Aktiv lytting innebærer å forsøke å trekke ut detaljer som det ikke ville gått automatikk i at ble delt.

Jeg deler min mening til rett tid 4

Noen ganger er ikke den man lytter til interessert i eller klar for å få andres mening.

Er vedkommende på jakt etter:

  • Råd?
  • Validering av en beslutning de allerede har tatt?
  • Å få tankeprosessen utfordret?

Er vedkommende på jakt etter:

  • Intellektuell støtte vs
  • Emosjonell støtte

"Vil du at jeg skal løse dette problemet med deg, eller vil du at jeg skal forstå det?"


Roles

Leder

Arbeid Ledelse

Venn

Relasjoner Støtte

Livspartner

Relasjoner Parforhold

Forelder

Oppdragelse Relasjoner Familie Forelderskap