Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg har en lav toleranse for at ting er vanskelig

Å ha en lav toleranse for at ting er vanskelig betyr at man er bevisst hvor vanskelig noe er, og stopper opp for å gjøre noe enklere dersom det er vanskelig.

Jeg lager "vanskeligkart" for å bedre forstå et vanskelig problem

"Vanskeligkart" er en type tankekart hvor man skriver det man opplever som vanskelig i midten, og så brainstormer og skriver rundt de tingene en opplever at bidrar til å gjøre det vanskelig.

Formålet er å redusere toleransen for vanskelighet, samt å bryte ned og bedre forstå hva som gjør noe vanskelig, med det formål å ta tak i de enkelte, mer konkrete årsakene.