Skillset

Fullføre prosjekter

Få avkastning på tid investert. Lære mer. Gi omgivelsene et mer positivt og pålitelig inntrykk av en.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Få ting gjort

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet at et prosjekt er mer inspirerende og spennende i starten enn mot slutten, og tar konkrete grep for å motvirke dette

I starten, når et prosjekt er nytt, oppleves det som oftest inspirerende og spennende. Dette bidrar positivt til motivasjonen, som igjen gjør en i bedre stand til å 

  • Oppettholde fokus
  • Handle
  • Motstå distraksjoner, og
  • Ikke gi opp

Disse "fullføringsmusklene" bidrar positivt til å skape fremdrift i prosjektet.

Etterhvert som prosjektet utvikler seg falmer prosjektets "novelty" (the quality of being new, original, or unusual), og dermed også motivasjonen til å ferdigstille.

Når vi vet dette kan vi designe mekanismer som sørger for at ferdigstillingen av et prosjekt ikke er avhengig av personlig motivasjon alene.

Eksempler på dette kan være å:

  • Sette av og verne om dedikert tid til prosjektet (timeboxing)
  • Etablere mekanismer som holder en sosialt eller økonomisk ansvarlig for framdrift på prosjektet

Roles

Leder

Arbeid Ledelse