Skillset

Håndtere ubehagelige følelser

Bli flinkere til å ikke utsette og unngå ting. Opplev bedre livsmestring. Få det bedre med deg selv.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Mental robusthet