Skillset

Problemidentifisering

When I have one week to solve a seemingly impossible problem, I spend six days defining the problem. -- Albert Einstein 

"Employers say problem-identification or articulation best demonstrates creativity, while school super-intendants rank it ninth. Super-intendants rank problem-solving first; employers rank it eighth".

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Coachingskills , Få ting gjort , Selvledelse

Jeg kan beskrive et problem

En problembeskrivelse består av 3 hoveddeler:

  • Problemstilling: Hva oppleves problematisk?
  • Konsekvenser: Hva er konsekvensene av problemet?
  • Rotårsak: Hva er rotårsaken til problemet?

Eksempel på et enkelt problemidentifiseringskart.

Jeg kan analysere et problem

Problemanalyse er en systematisk og kritisk tilnærming for å identifisere og forstå et problem, dets årsaker og virkninger, og mulige løsninger. Det innebærer å analysere og evaluere informasjon om et problem fra forskjellige kilder, inkludert data, statistikk, intervjuer, observasjoner og annen relevant informasjon.

En god problemanalyse involverer å definere og klargjøre problemet, identifisere dets årsaker og virkninger, vurdere mulige løsninger og deres konsekvenser, og til slutt velge den mest hensiktsmessige løsningen basert på en grundig vurdering av informasjonen.

Problemanalyse er en viktig ferdighet i en rekke fagområder og profesjoner, inkludert forretningsutvikling, ledelse, engineering, psykologi, sosialt arbeid og mer. Gjennom å bruke en systematisk tilnærming til problemanalyse kan man øke sjansen for å finne effektive og bærekraftige løsninger på utfordringer og problemer som man står overfor.

Jeg kan klassifisere et problem

Å klassifisere et problem betyr å forstå hva slags problem det er snakk om. Problemklassifisering kan bl.a. innebære å:

  • Artikulere og forklare problemet
  • Identifisere konsekvenser av problemet
  • Identifisere (rot)årsakene til problemet
  • Identifisere problemkategori
  • Identifisere problemtype (eksempelvis ved bruk av hindrene for pålitelig praktisering)