Skillset

Handle tilsiktet/intensjonelt

Ta bedre/mer langsiktige beslutninger. Gjøre det enklere å forstå og bli samsnakket med andre om rasjonalet bak en handling. Identifisere, forstå og artikulere hvorfor.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ledelse soft skills , Få ting gjort

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg forstår forskjellen mellom å handle på intensjon og på intuisjon

Intention is a course of action that a person intends to follow while intuition is immediate cognition without the use of conscious rational processes.

Jeg identifiserer signaler som får meg til å utløse en intensjonell tankeprosess

An ability to recognize when to say: "Stop! What am I doing? What am I trying to accomplish?".

Jeg vet hva som menes med å optimalisere for noe

Når vi sier at vi optimaliserer for noe så mener vi at vi tar beslutninger som favoriserer utfallet vi optimaliserer for.

Jeg vet hva som menes med formål (purpose)

Formål beskriver hvordan verden er et bedre sted fordi objektet som formålet beskriver, eksisterer.


Roles

Leder

Arbeid Ledelse