Skillset

Håndtere bekymring

Prosessere bekymringer raskere og med mindre mental energi og følelsesaktivering. Redusere mengden ting du bekymrer deg for.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Mental robusthet