Skillset

Utsette tilfredsstillelse (delay gratification)

Bedre helse (motstå trangen til å røyke, spise usunn mat, unngå å trene og drikke for ofte.) Forbedret egenverd ved å oppnå flere av dine langsiktige mål. Ha langsiktig suksess.
Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Få ting gjort

Jeg vet hva som menes med delayed gratification

Delayed gratification, or deferred gratification, is the resistance to the temptation of an immediate pleasure in the hope of obtaining a valuable and long-lasting reward in the long-term.

https://www.tonyrobbins.com/achieve-lasting-weight-loss/delayed-gratification/

https://www.betterup.com/blog/delayed-gratification

Jeg vet hva som menes med impulskontroll

Impulskontroll er evne til å kontrollere trangen til å leve ut impulser, drifter, lyster eller ønsker på en sosialt upassende eller uakseptabel måte.