Skillset

Humørbevissthet

Ense og oppnå bedre kontroll på svingninger i eget humør. Påvirke andres humør positivt. Unngå å påvirke andres humør negativt.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Mental robusthet

Skills contained in this skillset:

Expand all

Jeg vet hva som menes med humør

Humør er følelsesmessig tilstand.

Humør skiller seg fra følelser, stemninger og inntrykk ved at de er mindre spesifikke, mindre intense, og mindre sannsynlig å bli utløst av en særskilt stimulans eller hendelser. Humør er vanligvis beskrevet som av enten positiv eller negativ valør. Generelt snakker folk flest om at de er i godt humør eller i dårlig humør.

Et individs humør er en observerbar affektiv tilstand som kan bestå av en kombinasjon av følelser. Ved normal fungering påvirkes humøret av ytre hendelser og er derfor adaptivt. En humørforstyrrelse (som eksempelvis klinisk depresjon) blir beskrevet som maladaptiv.

Jeg vet hva som menes med humørsvingninger

Humørsvingninger er følelser ute av kontroll. Det er en følelse av mangel på regulering i en persons følelser og uttrykk for grunnleggende emosjoner.

Humørsvingninger tilhører “spekteret av affektive problemer”. Affektivitet er gruppen svar som en person føler og uttrykker mot indre faktorer (tanker, osv.), eller ytre (arbeid, familie, sosiale situasjoner osv.).

Jeg vet hvilke forhold som kan påvirke humøret 28

Til forskjell fra preferanser (som er ting vi blir liker å gjøre) er behov ting vi blir misfornøyd dersom vi ikke får tilstrekkelig dekket.

Fra 7:22 - 9:20

Avhengig av å sjekke nyheter? Kan ha alvorlige konsekvenser

"Headlines are guaranteed to make you pessimistic, even cynical and fatalistic because headlines are a non-random sample of the worst things happening on Earth, on any given time." - Steven Pinker

Jeg vet hva som menes med en humørspreder

En humørspreder er en person som har evnen til å forbedre stemningen og skape en positiv atmosfære rundt seg. Dette kan gjøres ved å være optimistisk, morsom, oppmuntrende eller bare generelt positiv. Humørsprederen har en tendens til å heve stemningen til andre mennesker i sitt nærvær og hjelper til med å skape en hyggelig og glad atmosfære.

Humørsprederens egenskaper inkluderer vanligvis en smittende latter, evnen til å se det positive i situasjoner, og en generell vilje til å støtte og oppmuntre andre. De er ofte populære i sosiale settinger fordi de bidrar til å gjøre sammenkomster morsommere og mer minneverdige.

Å være en humørspreder handler ikke bare om å være konstant lykkelig, men heller om å kunne dele positiv energi og styrke andre menneskers følelser. Det kan være en veldig verdifull egenskap å ha i både personlige og profesjonelle relasjoner.


Roles

Livspartner

Relasjoner Parforhold