Solution

Bedre ledermøter

I mange organisasjoner utøves mye av den utzoomede ledergjerningen i ledermøter. Derfor har kvaliteten på ledermøtene mye å si for hvor god holistisk ledelse som utøves.

Gode ledermøter er ikke bare bakspeil-fokus og avdelingsoppdateringer. De handler om å heve blikket, se fremover og tenke sammen om håndtering av utfordringene som ligger foran oss. Gode ledermøter avdekker ting vi hadde håpet skulle være bedre, og gjør dårlige prioriteringer mer gjennomsiktige (og kanskje litt pinlige).

For å kunne gjennomføre gode ledermøter trenger vi å identifisere hvilke aspekter ved bedriften vi bør sjekke inn med, og hvor hyppig.

Gode ledermøter er fokusert på:

I Wecomplish er det enkelt for ledergruppa å logge innsjekker med forskjellige aspekter av organisasjonen, både for å vareta en rød tråd i ledelsesarbeidet og for å bedre utnytte dataene Wecomplish samler om organisasjonshelsen.

For å komme raskt i gang, kopier malene for innsjekk med organisasjonshelsen, ledelsen eller operasjonelle prioriteringer.