Survey

Hvor godt forstår jeg rollene mine?

Forskning viser at høy rolleklarhet er avgjørende for selvtillit, oppgavemotivasjon, innsats, bruk av kompetanse og prestasjoner. Tydelige roller reduserer stress, frustrasjon og konfliktnivå blant ansatte.

Ansatte som ikke har en klar formening om rollen sin, vil ikke vite hvordan de best kan bruke tid og energi. Dette kan føre til at ansatte blir demotiverte og mindre effektive. Andre reagerer med å definere sin egen rolle, noe som ikke alltid er til det beste for verken kolleger, kunder eller organisasjonen som helhet.

Denne undersøkelsen er også tilgjengelig på engelsk.

Test yourself Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederfungering , Organisasjonsfungering , Ansattfungering , Teamfungering , Ledergruppefungering

Questions contained in this survey:

Expand all

Roller

Ansvar

Kompetanse

Verktøy

Metode

Prestasjon

Prioriteringer

Usikkerhet