Adferd
Category

Motivasjon

Skape lyst til å gjøre noe. Forstå hvorfor lysten til å gjøre noe uteblir hos en selv eller andre.

Skillsets

Motivere mennesker

Ledelse Adferdsendring Motivasjon Handlekraft

Fjerne folks hindre

Ledelse Ta vare på andre Motivasjon Bo sammen Hensynta mennesker Forståelse Adferdsendring Ta vare på seg selv

Feire/anerkjenne

Leve livet Motivasjon Anerkjennelse og validering Takknemlighet Positivitet Lykke Selvfølelse Stemning Feiring

Vise tillit

Motivasjon Forholde seg til folk Tillit

Målsetting

Prestere Problemløsning Forbedring Motivasjon Målsetting og -oppfølging

Viljestyrke

Adferdsendring Prestere Motivasjon Handlekraft Selvkontroll

Selvdisiplin

Livsmestring Prestere Fokusere Adferdsendring Motivasjon Handlekraft Selvkontroll

Skape adferdsendring

Adferdsendring Ledelse Motivasjon

Forstå folk flest

Forstå folk Motivasjon Sosial navigasjon

Responsibilities