Selvforståelse
Category

Selvkunnskap

Selvkunnskap er en persons evne til å kjenne seg selv, å oppdage styrker, kvaliteter, mangler og egne egenskaper.

What is there to know about a person?

Anatomies

Suksess Selvkunnskap Livsoptimalisering

Skillsets

Være alene

Livsmestring Sinnsro Selvutvikling Selvkunnskap Følelser

Bygge selvinnsikt (introspeksjon)

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Forstå/tolke følelser

Følelser Selvkunnskap

Metakognitiv bevissthet

Bevissthet Tenkning Selvhåndtering Selvkunnskap

Self-awareness

Selvutvikling Bevissthet Selvhåndtering Selvkunnskap Forholde seg til folk Self-awareness Self-accountability

Individinnsikt

Selvutvikling Selvkunnskap Selvforståelse

Responsibilities