Helse og sunnhet
Category

Mental helse

Leve et sunt liv gjennom å opprettholde en sunn mentalitet.

Ensomhet

Ensomhet er en følelse av emosjonell avstand eller isolasjon fra andre mennesker. Det er en tilstand der en person opplever en mangel på tilfredsstillende sosial kontakt eller forbindelse med andre, til tross for at de kanskje er omgitt av mennesker. Ensomhet kan være både fysisk og følelsesmessig, og det handler ikke bare om å være alene, men også om å føle seg frakoblet eller misforstått selv i samvær med andre.

Mental robusthet

Mental toughness is the ability to resist, manage and overcome doubts, worries, concerns and circumstances that prevent you from succeeding.

Anatomies

Skillsets

Mental helse Mindset Livsmestring Lykke Motstandsdyktighet Selvhåndtering Positivitet Mental robusthet Selvregulering

Mental helse Foundational skills Egenkjærlighet Selvfølelse Tro på seg selv Mental robusthet Lykke Selvbilde

Mental helse Ta vare på seg selv Foundational skills Ledelse Selvpleie

Mental helse Lykke Ledelse Godhet Takknemlighet

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Helse og sunnhet Mental helse Trening Foundational skills Selvpleie Lykke

Biologi Helse og sunnhet Mental helse Ta vare på seg selv Foundational skills Selvpleie

Mental helse Ta vare på seg selv Sinnsro Endringstoleranse Gøy

Mental helse Motstandsdyktighet Selvutvikling Negativ tenkning

Bevissthet Mental helse Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Følelser Negativ tenkning Positivitet

Følelser Selvregulering Selvutvikling Mental helse

Programs

Mental helse Mental robusthet Selvregulering Selvhåndtering Livsmestring Selvledelse

Health checks

Selvutvikling Mental helse Forelderskap Livskvalitet Livsoptimalisering Livsmestring Livsutnyttelse Livsutvikling Selvrelasjon

Helse og sunnhet Mental helse

Profiles

Responsibilities