Individ
Category

Tenkning

Sub categories of this category:

Expand all

Beslutningstagning

Ta bedre beslutninger raskere.

Bevissthet

Evnen til å oppleve verden rundt oss og oss selv, både i øyeblikket og over tid.

"Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst gjør noe med deg."

Forståelse

Bli mer effektiv til å bruke og formidle konsepter. Identifisere bedre løsninger. Oppnå bedre oversikt, kontroll og ro.

Intelligens

Evnen til å anskaffe og påføre kunnskap og ferdigheter til å forstå og tilpasse seg omgivelsene.

"Intelligence is what you use to solve your problems."

Problemløsning

Løs utfordrende og smertefulle problemer raskere.

Psykologi

The science of the human mind.

Anatomies

Skillsets

Grunnleggende tenkning

Produktivitet Kreativitet Tenkning

Kritisk tenkning

Soft skills Tenkning Beslutningstagning Tro på seg selv Foundational skills Læring

Reflektere

Tenkning Bevissthet Ledelse Læring

Håndtere ubehagelige følelser

Følelser Tenkning Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Mental robusthet Livsmestring Livskontroll Følelsesmestring Fokusere

Håndtere negative tanker

Tenkning Motstandsdyktighet Selvhåndtering Negativ tenkning Lykke

Stille gode spørsmål

Kommunikasjon Relasjonsutvikling Problemløsning Tenkning Kreativitet Innovere Adferdsendring Læring Problemidentifisering Foundational skills Ledelse Forståelse

Tenkning Selvstendighet Innovere

Zoome ut/inn

Perspektiv Tenkning Selvhåndtering Forståelse Sinnsro Fokusere Problemløsning Beslutningstagning Forenkle Bevissthet

Forstå noe dypt

Forståelse Kommunikasjon Formidling Tenkning Bevissthet Overbevise Adferdsendring Sinnsro Læring

Skrive ned ting

Tenkning Kreativitet Ledelse Innovere Fokusere

Metakognitiv bevissthet

Bevissthet Tenkning Selvhåndtering Selvkunnskap

Cognitive processes

Kognitivt Tenkning

Cognitive reasoning

Kognitivt Tenkning

Klarhet

Bevissthet Forståelse Kommunikasjon Formidling Selvforståelse Tenkning Adferdsendring Sinnsro