Selvinteraksjon
Category

Selvbehandling

Hvordan vi behandler, tar vare på og oppfører oss ovenfor oss selv.

Grensesetting

Unngå overbelastning og utilstrekkelighet. Skap trygge, pålitelige, realistiske og forutsigbare rammer for omgivelsene.

Selvavvisning

Selvavvisning er et psykologisk begrep som refererer til en persons tendens til å avvise seg selv, sin egen identitet eller sine egne følelser, ofte som et forsvarsmekanisme for å beskytte seg selv mot smerte eller ubehagelige følelser. Dette kan manifestere seg på forskjellige måter og har en betydelig innvirkning på en persons mentale helse og velvære. 

Selvhevdelse

Selvhevdelse handler om å stå opp for deg selv, sette grenser og uttrykke deg selv på en måte som fremmer sunne relasjoner og samarbeid.

Selvpleie

Ivareta egen kropp, energinivå og behov. Unngå å gå tom for batteri.

Selvpraktisering

"Jeg ble aldri fortalt at jeg ikke kunne være meg." - Silje Nergaard

Selvprioritering

Evne, vilje og komfort med å prioritere og sette seg selv først.

Selvrealisering

Finne og realisere ens livsoppgave.

Selvsnakk

Selvsnakk, også kjent som indre dialog eller selvprat, refererer til den interne samtalen eller tankene vi har med oss selv. Det er en form for tankeprosess der vi snakker med oss selv i tankene, uten å uttrykke det høyt. Selvsnakk kan være bevisst eller ubevisst, og det kan variere i innhold og tone avhengig av personen og situasjonen.

Selvsnakk kan være positivt eller negativt, konstruktivt eller destruktivt. Positive selvsnakk er når vi gir oss selv oppmuntrende og støttende meldinger, som kan hjelpe oss med å bygge selvtillit og motivasjon. Negativt selvsnakk innebærer ofte selvkritikk, tvil og negative vurderinger av oss selv, som kan føre til lav selvfølelse og redusert selvtillit.

Selvsnakk spiller en viktig rolle i vår oppfatning av oss selv, vår evne til å takle stress, og våre handlinger og beslutninger. Bevissthet om vårt selvsnakk kan tillate oss å identifisere og endre negative mønstre til fordel for mer positive og konstruktive tanker.

Mange mennesker benytter seg også av målrettet positivt selvsnakk som en form for mental trening. Ved å repetere positive utsagn eller affirmasjoner, kan man bidra til å bygge opp selvtillit, redusere angst og forbedre prestasjonen i ulike områder av livet.

Selvtillatelse

Selvtillatelse innebærer å gi deg selv tillatelse til å være den du er, uten å føle skam eller skyld.

Selvtillatelse refererer til en indre godkjenning eller aksept av ens egne tanker, følelser, handlinger eller valg. Det handler om å tillate deg selv å være autentisk, å følge dine egne ønsker og behov uten å bekymre deg for andres dom eller forventninger.

Selvtillatelse kan spille en viktig rolle i personlig vekst, selvfølelse og velvære. Mange mennesker opplever at de hemmes av frykt for å ikke være bra nok eller av bekymring for andres meninger. Å praktisere selvtillatelse handler om å frigjøre seg fra disse begrensningene og å tillate seg selv å leve et liv i tråd med ens sanne verdier og ønsker.

Dette begrepet kan omfatte alt fra å tillate deg selv å ta pauser når du trenger det, å si nei til noe som ikke føles riktig, å forfølge dine lidenskaper og interesser, og å stole på din egen dømmekraft. Det handler i bunn og grunn om å gi deg selv tillatelse til å være den ultimate beslutningstakeren i og utøveren av ditt eget liv.

Ta vare på seg selv

Hjelpe deg selv først slik at du blir du en bedre person for de rundt deg.

Health checks

Selvbehandling Oppdragelse Parforhold