Verdiskapning
Category

Prestere

Nå krevende mål.

Skillsets

Holde fokus

Prestere Finne tid Fokusere Ledelse

Konsentrere seg

Prestere Fokusere

Fullføre prosjekter

Prestere Ledelse Fokusere

Selvdisiplin

Livsmestring Prestere Fokusere Adferdsendring Motivasjon Handlekraft Selvkontroll

Etablere/endre vaner

Selvutvikling Adferdsendring Prestere Vaneutvikling

Motivere seg

Prestere

Forenkle

Livsmestring Beslutningstagning Prestere Problemløsning Handlekraft Forståelse Fokusere Forenkle

Bygge og vedlikeholde momentum

Prestere Adferdsendring

Øve

Læring Prestere

Maintain consistency

Prestere Adferdsendring Tillit

Stå på (holde ut/ikke gi opp)

Prestere Motstandsdyktighet

Være optimistisk

Prestere Motstandsdyktighet Lykke Endringstoleranse Positivitet

Hvile/koble av/hente seg inn/restituere

Prestere Produktivitet Sinnsro Ta vare på seg selv Selvpleie

Måle prestasjon

Prestere

Si nei

Foundational skills Self-care Prestere Livskontroll Grensesetting Finne tid Fokusere Lykke Ta vare på seg selv Ledelse Beslutningstagning Selvpleie

Prestere under press

Prestere

Målsetting

Prestere Problemløsning Forbedring Motivasjon Målsetting og -oppfølging

Forventningsstyring

Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Livskontroll Finne tid Prestere Ledelse Grensesetting

Unngå å utsette ting (prokrastinering)

Fokusere Ledelse Arbeid Livskontroll Prestere Selvkontroll Handlekraft Tillit

Mental trening

Selvutvikling Prestere Motstandsdyktighet Mental robusthet

Viljestyrke

Adferdsendring Prestere Motivasjon Handlekraft Selvkontroll

Organisere seg selv

Arbeid Organisere Livskontroll Finne tid Fokusere Foundational skills Ledelse Prestere Holde orden Tillit

Growth mindset (vekstmentalitet)

Mindset Selvutvikling Ledelse Jobb/studier Foundational skills Læring Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap

Prøve og feile

Læring Selvutvikling Tro på seg selv Kreativitet Innovere Usikkerhet Prestere Selvrealisering Suksess

Warrior mindset

Mindset Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap