Tenkning
Category

Forståelse

Bli mer effektiv til å bruke og formidle konsepter. Identifisere bedre løsninger. Oppnå bedre oversikt, kontroll og ro.

Skillsets

Forstå noe dypt

Forståelse Kommunikasjon Formidling Tenkning Bevissthet Overbevise Adferdsendring Sinnsro Læring

Nysgjerrighet

Innovere Relasjonsutvikling Selvutvikling Læring Lykke Forståelse

Stille gode spørsmål

Kommunikasjon Relasjonsutvikling Problemløsning Tenkning Kreativitet Innovere Adferdsendring Læring Problemidentifisering Foundational skills Ledelse Forståelse

Problemidentifisering

Problemidentifisering Kreativitet Innovere Forståelse Problemløsning

Forenkle

Livsmestring Beslutningstagning Prestere Problemløsning Handlekraft Forståelse Fokusere Forenkle

Lytte

Forholde seg til folk Soft skills Kommunikasjon Samkjøring Læring Ledelse Foundational skills Problemløsning Ta vare på andre Forståelse Omsorg Godhet

Bygge selvinnsikt (introspeksjon)

Livsmestring Mental helse Egenkjærlighet Selvutvikling Foundational skills Lykke Forståelse Selvkunnskap Selvrealisering Bevissthet Selvhåndtering

Zoome ut/inn

Perspektiv Tenkning Selvhåndtering Forståelse Sinnsro Fokusere Problemløsning Beslutningstagning Forenkle Bevissthet

Fjerne folks hindre

Ledelse Ta vare på andre Motivasjon Bo sammen Hensynta mennesker Forståelse Adferdsendring Ta vare på seg selv

Klarhet

Bevissthet Forståelse Kommunikasjon Formidling Selvforståelse Tenkning Adferdsendring Sinnsro

Responsibilities